GBL Challenge

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) heeft tot grote veranderingen geleid in de letselschadebranche. De GBL komt tot leven in een realistische game waarin echte cases worden behandeld. De cases zijn aanleiding voor discussie over de inhoud en toepassing van de GBL in de praktijk. Leren wordt leuk door gaming!

Waar is de GBL Challenge voor te gebruiken?

 • aandacht vragen voor de GBL
 • overbrengen van informatie over de GBL
 • interpreteren van de GBL
 • talent ontwikkeling, opleiden van jonge medewerkers
 • aanleren van vaardigheden
 • gedragsverandering creëren
 • assessment in werving en selectie procedure

U ontvangt PE punten of NIVRE PE punten en een deelnamecertificaat.

De kern van de game bestaat uit acht cases, allemaal echte zaken uit de praktijk. Het gaat om verkeersongevallen en bedrijfsongevallen met uiteenlopende letsels als gevolg daarvan. De speler moet binnen 30 minuten vijf dilemma’s per case oplossen. Elke keuze die de speler maakt, heeft gevolgen voor de doorlooptijd van de zaak, de hoogte van het schadebedrag en de tevredenheid van het slachtoffer.

 • De speler heeft drie (virtuele) hulplijnen: medische expertise, caremanager of arbeidsdeskundige.
 • De uiteindelijke score wordt bepaald door de scores op de acht cases te middelen.
 • Tijdens het spel en aan het einde ervan krijgt de speler feedback over hoe hij ervoor staat.
 • De uiteindelijke score wordt vergeleken met de scores van collega’s in een klassement (optie Premium).
 • De speler mag de game in totaal drie keer spelen om te proberen zijn score te verbeteren.
 • Wie dilemma’s laat verlopen, komt aan tafel te zitten bij het consumentenprogramma SONAR.