Kennisborging

Hoe zorgt u ervoor dat er lijn zit in de opleidingen die uw medewerkers volgen? Wilt u de opleidingen en trainingen van uw medewerkers koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen?

Leidinggevenden vullen de opleidingsbehoefte van medewerkers vaak op verschillende wijzen in, omdat een duidelijke kapstok ontbreekt. Veel organisaties staan te popelen om aan de slag te gaan met bedrijfsprocessen, ze zien legio kansen. Snel mensen een keertje trainen en dan aan de slag. Geen tijd om na te denken, laat staan om een framework  te ontwerpen en te bouwen. Heel begrijpelijk, maar eeuwig zonde, want met een opleidingshuis zorgt u voor de borging van kennisontwikkeling in uw organisatie.

Wat levert een opleidingshuis u op?

 • Eenduidige trainingstandaard betekent één uniforme verbetertaal. Medewerkers worden getraind vanuit een gezamenlijke visie;
 • Gericht ontwikkeling van kennis en vaardigheden die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen;
 • Meerdere malen een kennisimpuls vergroot de effectiviteit;
 • Een duidelijke samenhang (“duidelijke kapstok”) tussen trainingen;
 • Efficiënter organiseren van trainingen.

Hoe bouwen wij samen met u een opleidingshuis?

Een huis bouwen doen wij niet alleen, dit doen wij samen met u. Hierbij hanteren wij drie stappen. Deze stappen moeten eraan bijdragen dat we continu verbeteren op een juiste manier borgen in uw organisatie.

 1. Ontwerp
 • Vaststellen doel, scope & uitgangspunten
 • Bepalen van efficiënte organisatie van het opleidingshuis (wat wordt hier precies mee bedoeld?)
 1. Bouw & inrichting
 • Stapelbare modules:  Onze trainingen bestaan uit verschillende modules. Deze modules zijn stapelbaar en op maat aan te passen naar uw situatie. De focus van een operator is nu eenmaal anders dan die van projectleider of manager. In een eigen opleidingshuis weet u zeker dat uw leerdoelen volledig worden doorvertaald naar maatwerk.
 • Cross training & learning: Wij geloven in “zelf doen”. Zelf doen versterkt het leereffect. Daarom leiden wij mensen bij u intern op als trainer, zodat zij zelf collega’s kunnen trainen (train de trainer).

Train de trainer: Continu verbeteren doet u met de gehele organisatie. Alle mensen trainen, betekent vaak een flinke investering en afhankelijkheid van een externe organisatie. Om deze investering te beperken en u meer regie te geven, leiden wij interne mensen op tot trainer. Het trainen van collega’s vormt een goede manier voor de interne experts om als trainer de geleerde stof echt eigen te maken.

 1. Periodiek onderhoud
 • Integreren van Lean Six Sigma (LSS) opleidingen met ontwikkelcyclus van medewerker
 • Actief opvolgen van trainingen door coaching en intervisiebijeenkomsten
 • Periodiek evalueren van kennisbehoefte en aanbod:

Net als een echt huis behoeft een opleidingshuis af en toe een nieuw likje verf. Door periodiek te evalueren zorgen we ervoor dat het opleidingsaanbod te allen tijde goed aansluit bij de ontwikkeling en behoefte van organisatie en medewerkers.