Yellow Belt training

 • Kennis van van de Lean Six Sigma filosofie
 • Inzetbaar binnen diverse verbetertrajecten in de organisatie
 • Aandacht voor menselijke kant in LearninQ training
 • Leer vanuit een praktijksituatie van ervaren adviseurs

Voor iedereen die de basiskennis wil ontvangen van de Lean Six Sigma filosofie. Binnen organisaties lopen veel verbetertrajecten op diverse vlakken van de organisatie. Het Lean en Six Sigma gedachtegoed speelt hier vaak een grote rol. Deze training sluit goed aan bij de personen die de beginselen van de Lean Six Sigma verbetertrajecten onder de knie willen krijgen.

Programma:

 • Introductie Lean
  • Achtergrond en oorsprong van Lean
  • Waarde – noodzaak – verspilling
  • Lean Kernprincipes
  • Introductie Kaizen aanpak en stappen
 • Introductie Six Sigma
  • Achtergrond & oorsprong van Six Sigma
  • Kernprincipes
  • Introductie DMAIC aanpak en stappen
 • Ervaren van Lean principes dmv Simulatiespel
 • 5S
 • Daily Lean
  • Stand up meeting
  • A3 verbetermethodiek