Root cause analysis training

 • Concrete en praktische aanpak van RCA waarmee u morgen aan de slag kan
 • Speciale focus voor duidelijke communicatie en goede overdracht van informatie tijdens RCA
 • Tweedaagse training met aandacht voor reflectie op uw eigen RCA’s
 • Leer van ervaren trainers die in diverse settings met RCA werken

RCA is meer dan een set van tools & technieken. Succes wordt bepaald door de juiste mindset, goede communicatie en teamwork. Deze elementen staan naast een concrete aanpak met praktische tools centraal in onze tweedaagse RCA training

Dag 1

Algemene vaardigheden

 • Communicatie & interviewtechnieken: juiste vragen stellen
 • Effectief rapporteren

Probleemomschrijving – systematisch reflecteren & afbakenen

 • 5xW + 2xH
 • IS – IS NOT
 • SIPOC & Event Mapping

Data & feitenverzameling

 • Valide en betrouwbare metingen
 • Tijdlijn
 • Pareto
 • Event Mapping (aanvullen)

Oorzaak analyse – doorgronden & classificeren

 • Brainstorming
 • 5x WHY
 • Oorzaak & gevolg diagram (Visgraat diagram / Ishikawa)
 • Human Factor Analyse (HFA)
 • Barrier analyse
 • Event Mappng (aanvullen)

Oplossing

 • Solution brainstorming
 • Prioriteitenmatrix (o.a. Pugh matrix)

Implementatie & Borging

 • Actieplan
 • Negatieve brainstorm & risico-analyse
 • Toetsen van levels van borging

Dag 2

 • Wrap up van kern dag 1
 • Review en leren van eigen SPA’s

Leren van best practice(s)

 • Juiste SPA stappen en tools
 • Effectieve escalatie & teamwork tussen verschillende disciplines
 • Goede informatievoorziening