Black Belt training

  • Word expert op het gebied van continu verbeteren en denk mee op strategisch niveau
  • Koppel continu verbeteren aan de strategische lange termijn doelen
  • Leer hoe u draagvlak creëert voor het gedachtegoed onder uw collega’s en hoe teamdynamiek in elkaar zit
  • Ga tijdens de training direct aan de slag met opdrachten, praktijksimulaties en eigen ingebracht cases.

Benieuwd hoe u concurrentievoordeel kunt behalen door continu verbeteren binnen uw organisatie? Zoekt u naar een manier om het maximale uit bedrijfsprocessen en de medewerkers te halen? Hoe kan continu verbeteren bijdragen aan meer gemotiveerde en meedenkende medewerkers? Altijd al de voorspelbaarheid van uw bedrijfsprocessen wille beheersen? LearninQ biedt u een interactieve 8-daagse Black Belt Training Lean Six Sigma, die praktisch en interactief van aard is. Leer hoe u als expert op het gebied van Lean en Six Sigma complexe en multidisciplinaire programma’s kunt begeleiden en coördineren met Human Dynamics als belangrijke factor.

Download de flyer voor een uitgebreid programmaoverzicht

1. Six Sigma principes – verdieping
• Uitgangspunten en de kern van diverse
methodieken vergeleken: Six Sigma, Lean, TOC, TPM
• Inrichting Lean Six Sigma (project)organisatie
• Projectselectie: beslisboom en trechtermodel
• Six Sigma implementatie & borging

2. Lean principes – verdieping
• 14 management principes van Toyota
• Current & Future State value stream mapping
• Lean leadership: GEMBA management + Lean Kata
• Policy Deployment & Hoshin Kanri
• Programma management (Lean roadmapping)

3. Geavanceerde statistiek
• Toetsen van hypothesen, steekproefgrootte
• Analyse van variatie (ANOVA)
• Correlatie (Pearson, chi-square)
• Grafische analyse (Pareto, Cause & Effect, Histogram, Boxplot, Scatterplot)
• Statistische Proces Beheersing (SPC)
• Process Capability & Performance (Cpk, Ppk)
• Niet-normale gegevens (mediaan toets, Kruskalwallis, Mood’s, Levene’s, Mann-Whitney)
• Design Of Experiments (meer dan 2 factoren,Central Composite, Box Behnken,)
• Advanced regression (Multiple-, Step-wise, Logistisch)
• Meetsysteemanalyse (MSA attributief)

4. Human- en Team Dynamics
• Coaching van gedrag en eigenaarschap
• Verandermanagement, weerstand & cultuur
• Teamontwikkeling, teamrol management
• Project- en stakeholdermanagement (gevorderd)

5. Design for Six Sigma
• Quality Function Deployment (QFD)
• Robust design & process
• Failure mode and effects analysis (FMEA)
• Design tools (DFX, TRIZ)

6. Praktijk – ‘Leren door ervaren’ in simulaties
• Case waarbij de DMAIC-fasering wordt doorlopen
• Gebruik van Minitab statistische software
• Inbreng eigen cases en afsluiting met examen*
* Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het kenniscertificaat

De Black Belt training is zodanig opgebouwd dat deze als basis dient voor het behalen van het Black Belt Certificaat volgens de normen van de American Society for Quality (ASQ).