Doeltreffend rapporteren

Training Doeltreffend Rapporteren

Een goed en helder auditrapport is de basis voor concrete verbeteringen! 

Een goed auditrapport met concrete verbetervoorstellen is de basis om verbeteringen te realiseren. De SMART-methodiek is hier een goede hulpmiddel voor. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. In de praktijk blijkt het rapporteren van een auditrapport niet gemakkelijk te zijn. En het toepassen van de SMART-methodiek is ook niet zo simpel als dat het in eerste instantie lijkt. 

Daarom biedt LearninQ de training 'Doeltreffend Rapporteren' aan. In deze training leert u hoe u doeltreffend en concreter de bevindingen uit uw auditgesprek rapporteert via de SMART-methodiek.

Programma

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Doel en resultaat van doeltreffend en concreet rapporteren
  • Introductie SMART-methodiek
  • Eisen waaraan een goede en duidelijke rapportage moet voldoen
  • Het herkennen van SMART-geformuleerde bevindingen
  • Het toepassen van de SMART-methodiek
  • Het verbeteren van uw eigen huidige rapportages

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Na afloop van de training:
U weet hoe u aan de hand van de SMART-methodiek doeltreffend en concreet rapporteert. Hierdoor vergroot u de kans dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen op de verbeterpunten uit de audits.

De basistraining interne audits voor industrie en zakelijke dienstverlening duurt één dag.

Praktische informatie

Datum: 
18 november 2014.

Tijd:
13.00-17.00 uur.

Locatie:
Arnhem of Utrecht

Investering: €  225,- per persoon exclusief BTW.

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor kwaliteitsmanagers, -coördinatoren of staffunctionarissen en interne auditoren die ervaring hebben met het rapporteren en graag een verdiepingsslag willen maken in de verslaglegging van een audit.

Annuleren en doorschuiven
Lees onze algemene voorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Maatwerk / In-Company

Maatwerk
Deze training is ook geschikt voor incompanydoeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

  Nu Aanmelden