Passend Lean curriculum bij Canon Production Printing

De rol van Q-Consult Progress Partners is gedurende de jaren veranderd van adviseur / GEMBA (werkvloer) coach naar trainer en sparringpartner voor programmamanagement. Een passend Lean curriculum voor alle niveau’s draagt bij aan het creëren van een lerende organisatie, waarbij Learning to See, het leren zien van verspillingen op ieders GEMBA de basis vormt. Tijdens praktijkgerichte en Principle based Lean Expert en Lean Leadership trainingen van LearninQ leren we de achterliggende Lean principes verder doorgronden. De lat ligt immers ieder jaar weer hoger.

Canon Production Printing is een onderneming met roots uit de 19e eeuw, maar de organisatie ontwikkelt zich parallel aan het hightech product dat ze produceren. Er staat een krachtige verbeterorganisatie die zorgt dat processen, systemen en mensen zich continu ontwikkelen. Een programma met verbeterinitiatieven en concrete successen die erkend worden door autoriteiten van buitenaf. Zoals een Toyota Sensei die jaarlijks kritisch de voortgang toetst. De olievlek blijft zich bovendien uitbreiden. Van productieafdelingen naar logistiek, inkoop, IT, Accounts Payable. Plannen op maat maar vanuit een eenduidig stevig Canon Production Printing verbeterfundament